Miltinch Edgar Miltinch E. Miltinch de Mein Profil Ausbildung
  homepage | barkode | pdf | https | kommentare | rss | login | ٭  |  |  |  
ActiveNotes
eFTP
 Edgar Miltinch de Mein Profil Ausbildung 17.04.2021 23:23:35 ZE2 

Willkommen

Mein Profil

Produkten

Foren

Blogs

Fotos

.


Ausbildung


  Ausbildung
   Dipl. Ing. (FH) Fernmechanik und Automatisierung
   Softwareentwickler, Lotus Notes Datenbanken

  Zertifikate
   • Certified Lotus Principal Application Development R5
   • Certified Lotus Principal System Administration R5
   • Certified Lotus Principal Application Development R7
   • Certified Lotus Professional System Administration R7
  Branchen
   Kommunikation, Banken, Logistik

  EDV-Erfahrung seit

Document Digital ID: 0325656478427947778232572344150000456734
0325656478427947778232572344150000456734
Erstellt: 14.02.2008 03:16:07 ZE2
Geändert: 06.11.2010 16:49:02 ZE2
Gedrückt: 17.04.2021 23:23:35 ZE2
http://miltinch.com/hp/de/Homepage.nsf/vw$Key/education
© 2006 - 2021 by Edgar MILTINCH
zurück zurück Nach oben dieser Seitenach oben vorwärts vorwärts
© 2006 - 2021 by Edgar MILTINCH Erstellt: 14.02.2008 03:16:07 ZE2  Geändert: 06.11.2010 16:49:02 ZE2  Verfasser: Edgar Miltinch